Alcoholslot op alle bussen en trucks !!

Alle bestelauto’s, bussen en trucks in heel Europa moeten preventief worden voorzien van een alcoholslot. Met dat paardenmiddel wil de Europese Transport Veiligheidsraad, adviesorgaan van de Brusselse instellingen, het aantal drankgerelateerde verkeersdoden in Europa fors terugdringen. Nu zijn dat er elk jaar 5.000.

De Veiligheidsraad wil dat het alcoholslot verplicht en standaard wordt ingebouwd in nieuwe voertuigen en hoopt dat de Europese Commissie, die waarschijnlijk in mei voorstellen doet voor nieuwe veiligheidsregels voor voertuigen, die aanbeveling overneemt. De sprong is niet eens zo groot, betoogt de Veiligheidsraad, want steeds meer lidstaten maken op beperkte schaal al gebruik van blokkerende apparatuur bij alcoholgebruik. Bussen in Frankrijk hebben al een alcoholslot, de regering daar overweegt het ook verplicht te stellen voor wie regelmatig voor rijden onder invloed wordt veroordeeld.

Lees verder