Belgie vergroent vrachtwagenpark in sneltempo

65 procent van de vrachtwagenkilometers op de Belgische snelwegen wordt afgelegd met een motor die aan de meest milieuvriendelijke  uitstootnormen voldoet. Drie jaar geleden was dat aandeel nog maar 29 procent. Dat tonen data van Viapass, gebaseerd op de toestellen die iedere vrachtwagen aan boord moet hebben om de kilometerheffing te bepalen. 

Die heffing wordt door de sector van transportbedrijven, maar ook door academici en milieuverenigingen, als de voornaamste stimulans gezien voor die snelle vergroening van het vrachtwagenpark. De tarieven bevoordelen immers de meest milieuvriendelijke voertuigen.

Verder lezen