BOETES VOOR OVERTREDEN ARBOWET GAAN OMHOOG

BOETES VOOR OVERTREDEN ARBOWET GAAN OMHOOG

Sommige boetes worden met bijna 40 procent verhoogd

 

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met bijbehorende plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten. Ook krijgt de inspectie SZW de bevoegdheid om direct een boete op te leggen.

Sommige boetes worden met bijna 40 procent verhoogd. Volgens onze beleidsadviseur Danielle Gevers Deynoot moeten bedrijven niet te licht over deze maatregelen denken. “Dat hier voor veel bedrijven nog voldoende winst te behalen is, is al langer bekend. Uit recent onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat bijna de helft van de wettelijk verplichte bedrijven helemaal geen RI&E heeft. En van de bedrijven die er wél een hebben, blijkt deze in vier van de tien gevallen onvolledig te zijn. Er is dus werk aan de winkel”.

Verder lezen