Brandbrief verstuurd richting Cora van Nieuwenhuizen vanuit Brussel

                                                                                                                                               14 oktober 2020

Betreft: Werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs in het Europees
wegvervoer tijdens de coronavirus-pandemie.

Geachte Minister Van Nieuwenhuizen,
Afgelopen Maart hebben wij uw aandacht gevraagd omtrent de werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs
tijdens de coronavirus-pandemie. Uw reactie was hierop positief en de situatie is binnen korte tijd verbetert. We
waren erg blij om dat te zien.
Vanwege de huidige omstandigheden staan de chauffeurs voor nieuwe uitdagingen. Door de onlangs
aangekondigde maatregelen, omtrent de sluiting van de (weg)restaurants, kunnen de chauffeurs geen fatsoenlijke
maaltijd meer krijgen langs de weg. Dit is onaanvaardbaar. Chauffeurs die dag en nacht werken, zouden dag en
nacht eten en drinken moeten kunnen krijgen. De chauffeurs zijn verantwoordelijk voor het leveren van essentiële
benodigdheden zoals medicijnen en levensmiddelen, iets wat enorm belangrijk is in deze tijd.
Daarom wil ik u vragen een uitzondering te maken voor chauffeurs en wegrestaurants. Door de wegrestaurants
voor chauffeurs open te houden zorgt u ervoor dat zij toegang hebben tot de benodigde voorzieningen langs de
weg, zoals fatsoenlijke eetgelegenheden en sanitaire voorzieningen. Ik verwijs ook naar de petitie “Help de
beroepschauffeurs ook na 21:00u aan een warme maaltijd! – Petities.com” van het wegrestaurant Malden.
Daarnaast dienen de afspraken over de positie van de chauffeur en hun goederen op EU-niveau helder te zijn, in
het bijzonder bij de grensovergangen. Wij willen u dan ook vragen om samen met uw Europese collega’s te zorgen
voor fatsoenlijke, hygiënische en veilige werkomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs in de strijd tegen de
coronavirus-pandemie.

 

Met vriendelijke groet,
Vera Tax
Europarlementariër PvdA