Compensatie transitievergoeding langdurig zieken

Werkgevers kunnen van het UWV een compensatie ontvangen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen aan werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst gaan. De Eerste Kamer heeft ingestemd met dit wetvoorstel.

​De nieuwe wet zorgt ervoor dat werkgevers die vanaf 1 juli 2015 transitievergoedingen hebben betaald aan langdurig zieke werknemers waarvan het dienstverband is beëindigd worden gecompenseerd. De datum waarop de wet in werking treedt, is nog niet bekend, maar er wordt vanuit gegaan dat dit per 1 april 2020 zal zijn.

De belangrijkste maatregelen:

Lees verder