De Belgische TransportBond : Vrachtwagenchauffeurs mogen geen Europese paria’s worden

Vrachtwagenchauffeurs mogen geen Europese paria’s worden

[OPINIE] Vrachtwagenchauffeurs mogen geen Europese paria’s worden

Het sociale Europa blijft het zorgenkind van de Europese constructie. Daarom zijn de huidige discussies over de Europese Pijler van Sociale Rechten, maar ook over de detachering van werknemers in Europa zo belangrijk. Vorige week keurde het Europees parlement een tekst goed die – zelfs al is hij niet perfect – gedetacheerde werknemers in Europa beter beschermt.

Door Frank Moreels (voorzitter Europese koepel van trasportvakonden (ETF) en van de Belgische TransportBond), Kathleen Van Brempt,Europees parlementslid sp.a, vice-voorzitter van de fractie van Europese sociaal-democraten (S&D) en Hugues Bayet, Europees parlementslid PS, lid van de Transportcommissie in het Europees parlement.

Helaas dreigt de stemming van gisteren in de Transportcommissie van het Europees parlement de fundamentele rechten en arbeidsomstandigheden van 3 miljoen vrachtwagenchauffeurs in Europa ernstig aan te tasten.

Kort samengevat betekent de stemming in de Transportcommissie dat:

  • transportbedrijven hun chauffeurs kunnen verplichten om gedurende drie opeenvolgende weken (met slechts één dag weekendrust) achter het stuur te zitten en hen pas dan toe te laten enkele dagen naar huis terug te keren.
  • rusttijden, ook tijdens het weekend, in de cabine van de vrachtwagen mogen plaats vinden, wat kwaliteitsvolle rust en elementaire hygiëne onmogelijk maakt, in tegenspraak met een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.
  • het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats niet geldt voor vrachtwagenbestuurders.

Lees Verder