De Europese Commissie verwerpt een verlenging van de tolvrijstelling voor CNG- of LNG in Duitsland

De Europese Commissie verwerpt een verlenging van de tolvrijstelling voor gastrucks met CNG- of LNG-aandrijving in Duitsland tot 2023.

Iedereen die een LNG- of CNG-auto heeft gekocht, moet voorbereid zijn op hogere kosten. “Schoon verkeer moet technologieneutraal worden bevorderd”, aldus een woordvoerder van de Brusselse overheid. Volgens de bepalingen van de Eurovignet richtlijn zijn uitzonderingen zoals in Duitsland voor vrachtvervoer niet toegestaan. Onder de herziene richtlijn zouden emissievrije vrachtwagens voor een beperkt aantal jaren kunnen profiteren van tolvrijstelling, maar vrachtwagens op gas zijn niet emissievrij.
Behandel vrachtwagens op gas voor emissies
“Als een dergelijke vrijstelling in aanmerking moet worden genomen als onderdeel van de lopende werkzaamheden aan de herziening van de Euroignetrichtlijn, moeten gastrucks daarom worden behandeld op basis van hun werkelijke emissies”, vervolgde de woordvoerder. Als ze minder uitstoten dan de gemiddelde vrachtwagen, kunnen ze in aanmerking komen voor forse kortingen.
Vrijstelling voor vrachtwagens beslist in mei
Afgelopen mei besliste de Bondsdag over de vrijstelling van tol voor CNG- en LNG-voertuigen. Dit leidde niet alleen tot protesten van spoorwegverenigingen en de oppositie, die de geplande verschuiving van het verkeer naar het spoor als een bedreiging zagen. Ook de op waterstof gerichte fabrikant Daimler had kritiek op de beslissing.
Ministerie van Transport moet optreden
De meeste transportbedrijven waarmee trans in augustus in een enquête contact opnam, kozen vanwege de tolvrijstelling voor een LNG-voertuig. Ook de aankooppremie van rond de 10.000 euro was een argument. Volgens een rapport van het Handelsblatt heeft de Europese Commissie het federale ministerie van Transport al gevraagd om “de nodige maatregelen te nemen om een ​​einde te maken aan de afwijking”. Er is maximaal een halve vrijstelling mogelijk.