De transportsector in Spanje geeft de regering tot 15 januari om de staking van de werkgever te vermijden

De transportsector geeft de regering tot 15 januari om de staking van de werkgever te vermijden

De transportsector geeft de regering tot 15 januari om de staking van de werkgever te vermijden

De  Nationale Commissie voor wegtransport (CNTC) heeft uitgegeven een persbericht dat na de bijeenkomst van gisteren en een grote meerderheid als vóór vóór 15 januari 2019 de regering niet aan te pakken stelde de punten een staking zal plaatsvinden werkgever in het goederenvervoer over de weg.

De door de CNTC overeengekomen maatregelen zijn de volgende:

1.-Verbintenis van niet-toepassing van de Eurovignet-richtlijn in het volledige wegennet. Intrekking van de totaliteit van de aangenomen maatregelen voor verplichte omleiding van zwaar transport naar tolwegen.

2.-Wijziging van de transportcontractwet, intrekking van de mogelijkheid van andersluidende overeenkomst, in de volgende aangelegenheden: betalingsvoorwaarden; toepassing van de clausule om de prijs van brandstof en laad- en losverrichtingen te herzien. Met inbegrip van het verbod dat bij het transport van volledige lading het laden en lossen wordt uitgevoerd door de bestuurder van het voertuig. Coördinatie van vervoersactiviteiten. Ten slotte, vermindering van de geplande tijd voor de onderbreking en de effectieve betaling door de laders.

3.-Ontwikkeling van effectieve maatregelen in de strijd tegen brievenbusbedrijven en andere gevallen van oneerlijke concurrentie.

4. Coördinatie van mobiliteitsplannen.

5.-Belastingharmonisatie in de transportsector. 6.-Oplossing voor knelpunten bij grensovergangen.7. Onderhandeling en rationalisatie in het beleid van ecologische transitie.

6.-Oplossing voor knelpunten bij grensovergangen.

7. Onderhandeling en rationalisatie in het beleid van ecologische transitie.

8.-Voorbereiding en ontwikkeling van plannen voor rustplaatsen in het wegennet. Met certificering van veilige zone. NATIONALE WEGTRANSPORTCOMMISSIE AFDELING VAN KOOPHANDEL

9. Wijziging van de regelgeving voor directe acties, waarbij de uitoefening ervan wordt uitgebreid tot vervoersondernemers.

10.-Opname in het professionele dieselregime van alle professionele transporten van goederen onderworpen aan transportvergunning.

11.-Opschorting in de goedkeuring van de ROTT zonder consensus van het Nationaal Comité.

12. Na overleg aan de Nationale Commissie van de markten en de regelgevende bevoegdheid van deze maatregel, zo ja, te verbieden door de invoering van de rechtsstaat in de transportsector onder misbruik lage economische omstandigheden, dan de minimale kosten vervoer waarnaar wordt verwezen in de observatoria gepubliceerd door het ministerie van Openbare Werken.

We merken op dat zowel de CNTC en de CETM (de meerderheid organisatie in dit comité), uitdrukkelijk vertraagde de sluitingsdatum van de onderhandelingen tot 15 januari, zodat er geen ernstige schade en overlast voor de samenleving veroorzaken in het algemeen, de distributie van de producten (voornamelijk bederfelijke) verwijst in het bijzonder data “kritische”, zoals festivals inherent kerstperiode, eind van het jaar en Reyes.

Nu staat “de bal op het dak van de regering” als je niet wilt dat vanaf 15 januari er een sectorale staking plaatsvindt in de sector van het goederenvervoer over de weg.

Google: vertaling

Bron :transporte al dia