Deze zomer vindt de indexering van de Belgische toltarieven plaats op 1 juli

Wat verandert er vanaf 1 juli 2020?

De regeringen van Vlaanderen en Brussel hebben beslist om hun tarieven te indexeren voor alle voertuigen waarop de kilometerheffing van toepassing is.
Bovendien zal Vlaanderen een bijkomende aanpassing van het basistarief en van de gewichtsparameter invoeren.

Bekijk de laatste tarieven hieronder of op de Viapass-website.

In Wallonië blijven de tarieven ongewijzigd

HOUD VÓÓR 1 JULI AL UW OBU’S ZOVEEL MOGELIJK INGESCHAKELD
OOK ALS U NIET  IN BELGIE RIJDT !

Wat gebeurt er op 1 juli?

Na 30 juni, als uw OBU nog niet up-to-date is, wordt de update automatisch gedownload wanneer u uw OBU inschakelt.

Afhankelijk van de versie van uw OBU-software kan het gedrag van uw OBU enigszins verschillen:

  • In de meeste gevallen duurt het slechts enkele seconden om de OBU te actualiseren met de nieuwste tarieven, voordat het groene licht verschijnt; 
  • Bij sommige OBU’s kan het 3 minuten duren voordat het groene licht op de OBU verschijnt;
  • En sommige moeten zelfs automatisch herstarten om het updateproces te voltooien.

In totaal zou het niet meer dan 5 minuten mogen duren voordat u klaar bent om te rijden!

Klikhier voor meer details

Bron Satellic