De jongste transport vakbonden van Nederland!

 

EEN NIEUWE VAKBOND!

 
Afgelopen maanden is hard gewerkt om een nieuwe vakbond op poten te zetten. Daarbij zijn enkel mensen vanuit onze sector betrokken geweest. Dit heeft erin geresulteerd dat sinds 12 september jl. de Vereniging Beroepsgoederenvervoer bestaat. Afgekort: de VBGv. Wij zullen de organisatie de komende tijd nog meer vorm geven. Daarbij kun je denken aan het aanpassen van deze Facebookpagina, maar ook een nieuwe website en het instellen van de chauffeursraad. Wat we willen is werken aan een goede cao. Daarnaast zullen wij ons met naleving en het afdwingen van wet en regelgeving bezig gaan houden. Als individu kan je dus ook bij ons terecht. De Vereniging Beroepsgoederenvervoer bestaat enkel voor personeel wat onder de cao beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen valt. Dat is nu net wat er in dit land mist. Laten we de chauffeur weer op nummer één zetten. Doe daarom mee en meld je nu aan!