Een tolkastje voor heel de EU !

Europese ministers willen één tolkastje voor heel de EU

De Europese transportministers willen dat er één Europese standaard voor tolheffing komt. Ook willen zij het makkelijker maken om huurvoertuigen in te zetten. Over rij- en rusttijden, cabotage en detachering zijn de ministers het nog niet eens. ​De Nederlandse minister Van Nieuwenhuizen van IenW en haar Europese collega’s bespraken tijdens de Transportraad op donderdag 7 juni in Luxemburg enkele onderdelen van het zogeheten Mobility Package​, een pakket aan Europese regels voor de transportsector.

Eén tolkastje​ De ministers willen dat transporteurs uiteindelijk voor heel de Europese Unie maar één contract met één tolaanbieder en één tolkastje nodig hebben. Daarvoor moeten de bestaande Europese tolheffingssystemen ‘interoperabel’ gemaakt worden: ze moeten elkaar kunnen communiceren. TLN is het op dit punt zeker met de ministers eens. Bijna alle 28 lidstaten heffen inmiddels tol en het spreekt voor zich dat transporteurs gebaat zijn bij één systeem, met één tolkastje in de vrachtauto.

 

Lees verder