Een zwarte lijst van vrachtwagenchauffeurs tegen criminaliteit in antwerpse haven

ANTWERPEN – ACV-Transcom zegt tevreden te zijn dat het Stroomplan tegen drugscriminaliteit uiteindelijk geen “stigmatiserende maatregelen tegen havenarbeiders” bevat zoals periodieke screenings. Toch zit de christelijke transportvakbond nog met vragen en bezorgdheden, onder meer over de privacy van werknemers in het kader van het meldpunt voor verdachte handelingen dat werkgeversorganisaties lanceren en de extra beveiligingscamera’s die zullen worden geplaatst.
ACV-Transcom wijst erop dat al veel zaken zoals veiligheidsplannen en identificatie geregeld worden door de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). “Maar aangezien het Stroomplan een stap verder wil gaan, zijn toch nieuwe, duidelijke regels nodig om een oneigenlijk gebruik te vermijden”, vindt de vakbond. “Wij zijn vragende partij om op korte termijn bijkomende en gedetailleerde informatie te krijgen en een uitnodiging om de effecten ervan op de werknemers in de haven en het transport verder te bekijken.”

ACV-Transcom vernam voorts dat er een zwarte lijst zou komen van vrachtwagenchauffeurs. “Wat hiervan de bedoeling is, is onduidelijk, want een chauffeur heeft op geen enkele manier invloed op de inhoud van de container op zijn vrachtwagen”, klinkt het. “Hij krijgt van de dispatcher van zijn transportbedrijf de opdracht voor een klant een container op te pikken in de haven en weet dus op voorhand helemaal niet welke container dat zal zijn, noch heeft hij de bevoegdheid deze te openen of te controleren of de goederen overeenkomen met wat op de vrachtbrief staat.” De vakbond vraagt om chauffeurs veeleer als slachtoffer te beschouwen vanwege de bedreigingen of geweldplegingen door drugsbendes.

Bron: BELGA