EU geeft groen licht voor vrijstelling van rij- en rusttijden

 

Een nieuw besluit van de EU-commissie stelt lidstaten in staat om in dringende gevallen uitzonderingen te maken op de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs
Volgens een besluit van de Europese Commissie van 12 november kunnen lidstaten ontheffingen verlenen van verkeersregels. 

Het brancheportaal verkehrsrundschau.de meldt dat de maximaal toegestane dagelijkse rijtijd kan worden verhoogd van 9 uur tot 10 uur, maximaal vijf keer per week en de maximaal toegestane wekelijkse rijtijd tot 59 uur.
Bovendien kunnen chauffeurs die geen goederen over de grens vervoeren, profiteren van twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden. Voorwaarde hiervoor is wel dat de bestuurder in vier aaneengesloten weken minimaal vier wekelijkse rusttijden heeft genoten, waarvan minimaal twee reguliere wekelijkse rusttijden. Elke verkorting van de wekelijkse rusttijd moet worden gecompenseerd door een gelijkwaardige rusttijd die zonder onderbreking kan worden geïmplementeerd vóór het einde van de derde week, zo specificeert het portaal.
Indien in twee opeenvolgende weken twee verkorte wekelijkse rusttijden worden genoten, moet de voorafgaande wekelijkse rusttijd worden voorafgegaan door een rusttijd die deze twee verkorte rusttijden compenseert.

Bron: Trans info