Europese Unie past code 95 opleidingenplicht aan

Aangepaste richtlijn stelt maximum aan e-learninguren, trainingen moeten milieubewuster

Om code 95 aan het rijbewijs toe te voegen, moeten chauffeurs elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen. Deze nascholing kan gevolgd in de vorm van meer dan dertig verschillende soorten opleidingen bij verschillende opleiders.

 

Onderstaand een beknopte samenvatting van de aanpassingen in de Richtlijn 2003/59/EG  van de Europese Unie. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de nieuwe regelgeving door te voeren.

 

Lees verder