Grootschalige werken aan de weg Zuid-Holland in 2019

Nederlandse autosnelwegen zijn de meest intensief gebruikte ter wereld. Dat vraagt wel om onderhoud. Het seizoen van werken aan de weg is al weer begonnen. Rijkswaterstaat werkt voor een goede bereikbaarheid volop aan de weg in Zuid-Holland. Dit betekent dat weggebruikers in 2019 rekening moeten houden met verkeershinder door de werkzaamheden.