Rij- & rusttijden

De rij- en rusttijden zijn aan de volgende regels gebonden volgens.

Wat is er wettelijk geregeld voor de rijtijden en rusttijden bij wegvervoer?

Als u als chauffeur van een vrachtwagen of touringcarbus werkt, dan geldt een maximum voor de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse rijtijd. Ook moet u dagelijkse en wekelijkse rust nemen. In deze periode mag u niet werken of beschikbaar zijn.

Maximale totale rijtijd

Er gelden regels voor de maximale rijtijd. Dit is de tijd waarin u de vrachtwagen of bus bestuurt. Onder rijden wordt verstaan: het rollen van de wielen.

Als chauffeur mag u:

 • maximaal 2 keer per week 10 uur per dag rijden (en op andere werkdagen in diezelfde week maximaal 9 uur per dag);
 • per week maximaal 56 uur rijden;
 • per 2 weken maximaal 90 uur rijden. Dit geldt voor week 1 en 2. Maar ook voor week 2 en 3, enzovoort.

Maximale ononderbroken rijtijd

Niet alleen voor de totale rijtijd geldt een maximum, maar ook voor de ononderbroken rijtijd. Ononderbroken rijtijd is de totaal bij elkaar opgetelde gereden tijd tussen 2 onderbrekingen (pauzes) in. Of tussen een rusttijd en een onderbreking in.

Deze regels gelden voor de maximale ononderbroken rijtijd:

 • De maximale ononderbroken rijtijd mag niet langer zijn dan 4,5 uur.
 • Na 4,5 uur rijtijd moet u een pauze nemen van 45 minuten.
 • Een dubbelbemande vrachtwagen of autobus hoeft niet 45 minuten stil te staan na iedere 4,5 uur. Er is dan alleen een stop nodig om van chauffeur (en bestuurderskaart of registratieblad) te wisselen.

Niet alleen rijden is werk, maar ook andere werkzaamheden, zoals laden en lossen. Als u meer dan 6 uur achter elkaar (onafgebroken) werkt, moet u ook een pauze nemen:

 • Werkt u tussen de 6 en 9 uur onafgebroken op een dag? Dan moet u minstens 30 minuten pauze nemen.
 • Werkt u langer dan 9 uur onafgebroken? Dan moet u minstens 45 minuten pauze nemen.

Deze pauzes mag u ook in stukken van 15 minuten nemen.

Minimale rusttijden

Als chauffeur van een vrachtwagen of touringcarbus moet u dagelijkse en wekelijkse rust nemen. Dagelijkse rust is de periode waarin u niet mag werken. U mag ook niet beschikbaar zijn. De dagelijkse rusttijd is een periode waarover u vrij over uw tijd kunt beschikken en geen verplichtingen tegenover uw werkgever heeft.

Deze regels gelden voor de dagelijkse rust:

 • De dagelijkse rust moet minimaal 11 uur achter elkaar zijn.
 • Tussen 2 voldoende wekelijkse rusttijden mag u 3 maal de dagelijkse rusttijd verkorten tot 9 uur. Deze verkorting hoeft u niet op een ander moment in te halen.
 • U mag de dagelijkse rust ook in 2 delen nemen. Het 1e deel moet dan minstens 3 uur zijn. Het 2e deel moet minstens 9 uur zijn. Andersom (eerst 9 uur en dan 3 uur) mag niet. Dagelijkse rust in 2 delen telt mee als een normale dagelijkse rusttijd.
 • Binnen 24 uur na het einde van de vorige rusttijd (dagelijkse rust of wekelijkse rust) moet de nieuwe dagelijkse rustperiode zijn afgelopen. Dus als u op maandagochtend 8.00 uur klaar bent met uw wekelijkse rust, dan moet voor dinsdag 8.00 uur uw volgende rust zijn afgelopen. Voor 2 chauffeurs geldt een 30-uurs periode.

Alle regels voor rijtijden en rusttijden voor chauffeurs op de weg staan in:

Aan welke regels moet ik mij als chauffeur houden als ik ‘s nachts werk?

Als chauffeur mag u in 16 weken maximaal 43 keer in nachtdienst werken. Óf u mag in 2 weken maximaal 20 uur tussen 00:00 uur en 6:00 uur werken. Het gaat hierbij om alle vervoer van personen of goederen, behalve taxivervoer. Voor sommige soorten nachtwerk gelden andere regels of er geldt een vrijstelling van de regels.

Nachtwerk met andere regels

Voor sommige soorten nachtwerk gelden andere regels. Het gaat dan om het vervoer:

 • van brood- en banketbakkerijproducten;
 • van goederen van en naar distributiecentra, terminals of luchthavens;
 • over de Nederlandse grens van bloembollen, planten en boomkwekerijproducten, groente en fruit;
 • voor het onderhoud en de aanleg van wegen en spoor.

Voor dit vervoer mag u als chauffeur:

 • maximaal 52 nachtdiensten per 16 weken én maximaal 140 nachtdiensten per 52 weken, of;
 • maximaal 38 uur tussen 00:00 uur en 06:00 uur werken per 2 weken.

Vrijstelling regels nachtwerk

Bepaalde werkzaamheden zijn vrijgesteld van de regels van nachtwerk, namelijk:

 • vervoer van levende dieren;
 • vervoer van ochtendkranten;
 • vervoer van post en pakketten;
 • collectief binnenlands vervoer   van bloembollen, bloemen en boomkwekerijproducten.

Hierover moeten tussen werkgevers en werknemer wel afspraken zijn gemaakt in een cao. Dit staat in de Regeling vrijstelling nachtarbeid wegvervoer.


Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport