Mag je op goede vrijdag rijden ??

Overzicht van algemene besluiten over het rijverbod op zon- en feestdagen 

 
Duitsland:
 
Duitsland Bundesländer :overzicht rijverboden zon en feestdagen . 
 
 
Oostenrijk:
 
Alle rijverboden zijn vanaf 13 maart tot 19 april opgeheven.
 
Frankrijk:
 
De rijverboden voor voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton op feestdagen en in het weekend (van zaterdag 22:00 tot zondag 22:00) zijn opgeheven ook voor ADR transporten bron Ferbetra tot 20 april 2020.
 
Luxemburg:
De weekendrijverboden zijn voor onbepaalde tijd opgeheven.
 
Italië:
 
De rijverboden in het weekend en op feestdagen die van toepassing zijn op voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton zijn voor onbepaalde tijd opgeheven.
 
Alle maatregelen betreffende het inperken van het coronavirus zijn verlengd tot 13 april.
 
Spanje:
 
De rijverboden in het weekend en op feestdagen, van toepassing op voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton zijn voor onbepaalde tijd opgeheven. Deze maatregel is ook van toepassing in Catalonië en Baskenland.
 
Griekenland:
 
Het Griekse ministerie van Infrastructuur en Vervoer heeft besloten het rijverbod voor vrachtwagens dat voorzien was van 16 april tot en met 21 april en van 30 april tot en met 3 mei op te schorten.
 
Nederland – versoepeling rij- en rusttijden
 
Alle maatregelen betreffende het inperken van het coronavirus zijn verlengd tot 1 juni. Dit geldt ook voor de versoepeling van de rij- en rusttijden voor het vervoer van volgende producten: landbouwproducten en levende dieren, andere voedingsproducten (levensmiddelen) en veevoeder, aardoliën en aardolieproducten, medicinale en farmaceutische producten (waaronder medische hulpmiddelen) en parfumerieën en reinigingsmiddelen en afval en vuilnis. De vrijstelling omvat:
 
-Verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur;
-Verhoging van de de wekelijkse rijtijdlimiet naar 60 uur;
-Verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet naar 96 uur;
-Wijziging in verband met de wekelijke rustperiode. Op dit moment geldt dat een wekelijkse rustperiode uiterlijk zes dagen na het einde van de laatste wekelijkse rust moet beginnen. De minister brengt dit naar 7 dagen.
 
Hongarije – bijkomende maatregelen
 
Hongarije heeft een nieuw decreet uitgevaardigd met bijkomende maatregelen. Chauffeurs mogen hun rit verderzetten maar alleen door de aangewezen grenspunten en doorvoerroutes die op de kaart met blauw zijn gemarkeerd;
 
-Stops zijn alleen toegestaan op de aangeduide rustzones en tankstations
-Chauffeurs moeten stempels uitgevaardigd door de grenspolitie bij zich hebben
-Dubbele bemanning is niet toegestaan
-De chauffeur moet het land zo vlug en efficiënt mogelijk verlaten
 
Finland:
 
Alle maatregelen, betreffende het inperken van het coronavirus zijn verlengd tot 13 mei. Het betreft o.a. om een versoepeling van de rij- en rusttijden:
 
-Dagelijks rust bedraagt minstens 9 uur
-Wekelijkse rust bedraagt minstens 24 uur.
 
Bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld.
De redactie van Trucker Appy is echter niet aansprakelijk voor eventuele schrijf- en typfouten.