Nationale staking in Franse raffinaderijen kunnen leiden tot tekort aan brandstof

Nationale staking in raffinaderijen!!!

 
 
De feiten:
Hoewel blokkades al enkele weken invloed hebben gehad op bepaalde raffinaderijen, roept de CGT bij Total, in overleg met de andere vakbonden in de aardolie sector, de werknemers van de 8 raffinaderijen  in Frankrijk op om stakingen en blokkades te organiseren  van dinsdag 7 januari tot vrijdag 10 januari 2020 .
De vakbond sluit niet uit dat na deze datum andere acties worden georganiseerd.
De eisen zijn gekoppeld aan de pensioenhervormingen.
 
Het belangrijkste gevolg zou het tekort aan brandstof bij benzinestations kunnen zijn, vanwege zorgen over de voorziening of omdat consumenten gaan hamsteren.
 
U kunt de situatie volgen op deze kaart die is geproduceerd door de Essence & co-site: