Onderhandelingsronde 3 CAO T&N: zijn teleurstellend en respect en waardering mogen geen geld kosten

UTRECHT – Dinsdag 21 januari vond de derde onderhandelingsronde plaats om tot een cao te komen die zorgt voor respect en waardering voor de werknemers. De FNV hoopte op concrete tegenvoorstellen van de werkgevers op de punten die de werknemers zo belangrijk vinden. “Maar tot onze verbazing en teleurstelling kwamen ze met geen enkel uitgewerkt voorstel”, aldus vakbond FNV.

Trucker Appy

 

“Deze ronde was vooral een uitleg van onze voorstellen: Beloning: een substantiële loonsverhoging, kilometervergoeding voor woon- werkverkeer en het afschaffen van de wachtdag bij ziekte;

Generatiepact: minder werken tegen iets minder loon maar met volledige pensioenopbouw. De gedachte hierbij is dat oudere werknemers minder gaan werken om zo ook de mogelijkheid te geven voor instroom van jongere werknemers. Ouderen kunnen zo rustig gaan afbouwen richting hun pensioengerechtigde leeftijd. Ook een mogelijkheid om volledig eerder stoppen met werken voor oudere werknemers;

Aandacht voor goede arbeidsomstandigheden: we willen onder andere vereisten aan de cabine voor het mogen overnachten (airco/stand kachel, geen in hoogte aangepaste cabines, etc), een maximaal gewicht van 23 kilo voor het handmatig tillen van lading, meer zeggenschap over werktijden en het terugdringen van overwerk.”

“Er is op onze voorstellen door de werkgevers instemmend geknikt en men ziet de problemen, maar duidelijk is dat de oplossingen de werkgever kennelijk niets mogen kosten. Respect en waardering willen ze dus wel geven, maar alleen als sigaar uit jullie eigen doos.”

FNV conculdeert: “Voor de volgende onderhandelingsronde zal er echt een concreet tegenvoorstel op tafel moeten komen, want zo verder gaan leidt tot niets!”

De volgende onderhandelingsronde is gepland op 17 februari.

Bron FVN

redactie Trucker Appy