Overleg met vakbeweging over ‘waarde vakantiedag’

Op 22 juni aanstaande zitten de vakbonden FNV, CNV en de Unie met TLN om de tafel om te spreken over het onderwerp ‘waarde vakantiedag’.

Aanleiding is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie waaruit afgeleid zou kunnen worden dat onregelmatigheids- en overwerktoeslagen tijdens vakantie doorbetaald dienen te worden. Daarbij is zelfs sprake van terugwerkende kracht voor een periode van vijf jaar.

Vakbeweging en TLN zijn overeengekomen om te bekijken of en op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de uitspraak van het Hof via een collectieve afspraak die geldt voor alle werkgevers en werknemers. Een dergelijke afspraak helpt om langdurige en kostbare juridische procedures tegen te gaan. Dat is niet in het belang van de bedrijfstak.

 

Lees verder