Overwinning in strijd tegen parkeeroverlast

Zoals jullie misschien hebben meegekregen is gister in de Tweede Kamer een motie van Gijs van Dijk unaniem aangenomen waarin de kamer zegt dat er nu echt gehandhaafd moet worden op de parkeerplaatsen voor de truckers in de grensregio’s.

Overwinning in strijd tegen parkeeroverlast

Zoals jullie weten knok ik al tijden tegen misstanden in de transportsector. Dat Nederland, in tegenstelling tot België en Duitsland, niet handhaaft op de weekendrust is voor mij onbegrijpelijk. Het leidt tot parkeeroverlast en onveilige situaties op de weg. Daarom stuurde ik enkele maanden geleden al een brief naar Minister Schultz Van Haegen met de oproep om deze problemen aan te pakken.

Ik ben er trots op dat alle politieke partijen in Den Haag de regering aan het werk hebben gezet om maatregelen te nemen tegen de parkeeroverlast. Het initiatief van collega Gijs van Dijk (PvdA) om te gaan handhaven op de weekendrust van chauffeurs heeft alle steun gekregen. En terecht!

Het is nu tijd voor mijn oud-collega Cora van Nieuwenhuizen om deze motie om te zetten in concrete daden. Het kan namelijk niet zo zijn dat de minister met een opdracht van de Tweede Kamer alle goedwillende chauffeurs nog langer in de kou laat staan.