Personeelstekort staat groei transportsector flink in de weg

Grote zorgen over personeelstekort na goed jaar voor transport en logistiek

2017 verliep positiever dan verwacht
De stijging gaat verder door, rapporteert meer dan 60 procent van de ondervraagde transportbedrijven en logistiek dienstverleners over het laatste kwartaal van vorig jaar. Voor veel ondernemers verliep 2017 positiever dan zij aan het begin van het jaar dachten, vooral in het laatste kwartaal namen sectorbreed de omzetten toe blijkt uit eerder deze week verschenen cijfers van het CBS.

Personeelstekort staat groei transportsector flink in de weg
Uit het onderzoek, dat TLN hield onder bijna 800 leden, blijkt dat het aantrekken van de Nederlandse economie zich heeft vertaald naar meer omzet en winst. De bedrijvigheid is volgens de transport en logistiekorganisatie in de laatste twee kwartalen van het afgelopen jaar weer op het niveau gekomen van voor de crisis.

TLN gaat door met werven nieuwe chauffeurs en ander logistiek personeel
Om dit vraagstuk aan te pakken zet TLN zich samen met FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en VVT in voor voldoende in- en doorstroom van medewerkers, via het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Aan de ene kant door (leerling)werknemers te interesseren voor het vak. Maar ook door mensen te interesseren via zogeheten ‘zij-instroom’: mensen die vanuit andere sectoren in de sector een baan zoeken. Vorig jaar maakten maar liefst 2.638 mensen op deze manier hun droom waar: ze werden vrachtwagenchauffeur. De ambitie voor 2018 is om 2.500 nieuwe chauffeurs te laten instromen in de sector. Ongeveer 1.000 jongeren via BBL en 1.500 via door- en zij-instroom. Om te zorgen voor extra chauffeurs start via het Sectorinstituut een nieuwe wervingscampagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl​​ voor 1.500 nieuwe door- en zij-instromers.

Lees Veder