Proef met de eerste Super EcoCombi van start

Proef met de eerste Super EcoCombi van start

Met de opdrachtverlening aan de RDW voor een uitgebreid testtraject is de beoogde pilot met de Super EcoCombi (SEC) nu echt van start gegaan. De eerste test op de openbare weg staat voor medio 2020 gepland. Bij een positief verloop volgt in 2021 een kleinschalige pilottest met een viertal SEC’s.

De SEC is een nieuw voertuigconcept dat bestaat uit een trekker met twee standaard 13,60 meter trailers die met een dolly verbonden zijn. De totale lengte van een SEC bedraagt 32 meter. Met een SEC kunnen belangrijke voordelen op het gebied van CO2-reductie en efficiencyverbetering worden gerealiseerd.

In Finland is de SEC inmiddels officieel op de weg toegestaan. In Zweden, Noorwegen en Spanje wordt het nieuwe concept op dit moment getest. Een SEC-pilot in eigen land moet uitwijzen wat de haalbaarheidskansen van de SEC in Nederland zijn. De eerste fase van het project betreft een uitgebreid testtraject bij de RDW. De opdracht hiervoor is inmiddels verstrekt.

CO2-besparing

In het kader van de Klimaatafspraken moet de transportsector maatregelen nemen om te komen tot een significante CO2-reductie. De SEC is een relatief makkelijke oplossing om snel tot resultaat te komen. Deze oplossing is nu al beschikbaar, omdat er gebruik wordt gemaakt van bestaand materieel. Eén SEC kan dezelfde hoeveelheid lading vervoeren als twee reguliere combinaties; dat betekent een besparing tot maximaal 27 procent CO2. Door het gebruik van de SEC is er ook minder ruimte op de weg nodig. En de SEC zorgt voor een afname van het chauffeurstekort.

Projectgroep

Vanuit de transportsector is de vraag bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) neergelegd om in Nederland een pilot met de SEC te mogen starten. Dit met als doel om meer inzage te krijgen in de inzetmogelijkheden van deze combinatie in Nederland. Onder leiding van IenW is een projectgroep gevormd die dit proces begeleidt. Naast TLN en een aantal vervoerders/verladers zijn hierin ook organisaties als TNO, de RDW en RWS vertegenwoordigd.

 

Verder Lezen