Tolvrijstelling voor aardgasvoertuigen LNG,CNG Duitsland gewijzigd: Per 1 oktober 2021

Tolvrijstelling voor aardgasvoertuigen: Per 1 oktober 2021 worden de eisen gewijzigd

Aardgas auto

Bron:  Adobe Stock

Sinds 1 januari 2019 zijn voertuigen die voornamelijk op aardgas rijden vrijgesteld van tol voor vrachtwagens. De uitzondering geldt tot 31 december 2023.
Op 1 oktober 2021, met de inwerkingtreding van de Tweede Wet tot wijziging van de tolregeling met betrekking tot de invoering van de Europese elektronische tolheffingsdienst van 8 juni 2021 (Federaal Staatsblad I p 1603), de vereisten voor de tolvrijstelling.

De vrijstelling is beperkt tot in de fabriek geleverde Euro VI-voertuigen. Voor voertuigen die achteraf zijn ingebouwd of met een of meer aardgastanks toegevoegd, evenals voor aardgasvoertuigen die niet voldoen aan de Euro VI-emissieklasse, loopt de tolvrijstelling af op 30 september 2021.

Voorwaarden vanaf 1 oktober 2021 Vrijgesteld

van de tolheffing zijn overwegend op aardgas gestookte voertuigen die af fabriek zijn geleverd voor gebruik met CNG, LNG of als dual-fuelmotor met LNG/diesel en beschikken over een systeemtoelating volgens de verordening (EG) nr. 595 / 2009. Deze moeten

  • voldoen aan de Euro VI-emissieklasse en
  • door de voertuigfabrikant worden geconfigureerd als een nieuw voertuig voor de overheersende aardgasaandrijving vóór de eerste goedkeuring op grond van het verkeersrecht.

Voertuigen die aan deze eisen voldoen, kunnen tot uiterlijk 31 december 2023 worden ingeschreven in de lijst van niet-tolplichtige voertuigen (de zogenaamde “witte lijst”) bij Toll Collect.

Vereisten tot 30 september 2021

De oude rechtssituatie blijft gelden, namelijk:

  1. De aandrijving moet geheel of in ieder geval overwegend met CNG (Compressed Natural Gas) of NG (Aardgas) of LNG (Liquefied Natural Gas) plaatsvinden. Het rijden met LPG (Liquefied Petroleum Gas) is niet vrijgesteld. Het overwicht van de aandrijving met aardgas moet op aanvraag met geschikte documenten worden aangetoond.
  2. CNG of NG of LNG moet als aandrijvingstype onder P.3 in de kentekenbewijzen worden ingevuld.
  3. Het motorrijtuig dient te beschikken over één of meer aardgastanks met de volgende minimale inhoud:
  • CNG: minimaal 300 liter of 50 kg;
  • LNG: minimaal 300 liter of 115 kg;
  • NG: minimaal 300 liter.
  • Als het minimale tankvolume is bewezen, geldt het vermoeden – dat in individuele gevallen door de BAG kan worden weerlegd – dat het aardgasbestanddeel overheerst tijdens normaal gebruik van het voertuig.

Voertuigen die zijn omgebouwd of met een of meer aardgastanks die aan bovenstaande eisen voldoen, kunnen tot 30 september 2021 bij Toll Collect worden geregistreerd in de lijst met tolvrijgestelde voertuigen (de zogenaamde “witte lijst”).

Eind 30 september 2021 worden alle geregistreerde omgebouwde aardgasvoertuigen van de witte lijst geschrapt. Vanaf 1 oktober 2021 wordt hiervoor tol geheven. Toll Collect zal de voertuigeigenaar hierover informeren.

Voor aardgasvoertuigen in emissieklasse Euro VI die af fabriek worden geleverd en voldoen aan de eisen voor tolvrijstelling vanaf 1 oktober 2021 en al zijn geregistreerd bij Toll Collect, verandert er niets.

 

Bron. BAG