Vervoer van 270.000 ton bieten per schip en niet via het wegtransport

Vervoer van 270.000 ton bieten duurzamer per schip

Deze campagne vervoert Cosun Beet Company vanuit Zuid-Limburg 270.000 ton suikerbieten per schip naar de fabriek in Dinteloord. Dit vloeit voort uit een geslaagde pilot uit 2020 en de vruchtbare samenwerking met vijf partijen. De verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer per schip (bekend als modal shift) draagt significant bij aan CO2-reductie, minder verkeersdruk op de weg en lagere kosten.

Minder files

15.000 vrachten Er gaan dus 270.000 ton suikerbieten per schip vanuit Zuid-Limburg naar Dinteloord. Ofwel 8% van de totale aanvoer naar de suikerfabriek. “Dat zijn ruim 15.000 vrachten minder over de weg, heen en terug. Ofwel 20% CO2-reductie”, legt Arno Huijsmans (directeur Agrarische Zaken) uit. “Naast een lagere CO2-voetafdruk, is minder druk op het wegennet door het beroepsgoederenvervoer een belangrijk speerpunt van de provincie Noord-Brabant. En van de rijksoverheid. De landelijke ambitie is om in 2030 dagelijks 2.000 TEU-containereenheden minder te vervoeren. Tijdens de bietencampagne draagt Cosun Beet Company daar al 10% aan bij.”

Samenwerking Groene Cirkels
De pilot vorig jaar vond plaats binnen de Groene Cirkel Logistiek, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, MCA Brabant en LCB. Groene Cirkels is een platform voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen in een regio om versneld te verduurzamen. MCA Brabant bevordert multimodaal goederenvervoer over water en spoor en LCB de innovatiekracht van de logistieke sector binnen Noord-Brabant. Verder is de gemeente Steenbergen aangesloten.
De vijf partijen hebben deze zomer een intentieverklaring getekend om de verdere mogelijkheden te onderzoeken voor scheepstransport van suikerbieten. Denk daarbij aan andere gebieden dan Zuid-Limburg en vervoer naar de fabriek in Groningen. Er wordt onder meer gekeken naar geschikte laad- en loslocaties en kadefaciliteiten. Daarnaast onderzoeken de partijen of Cosun Beet Company ook uitgaande producten meer over water kan vervoeren. Ten slotte wordt bekeken wat scheepstransport voor andere sectoren kan betekenen, zoals ondernemingen op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland.

Flinke stap
Huijsmans ziet volop kansen om het scheepstransport uit te breiden. “Als we onze fabriek in Groningen erbij kunnen betrekken en met geschikte laad- en loslocaties, denk ik aan 500.000 tot één miljoen ton bieten per campagne.”
“Ik ben trots dat we dankzij een vruchtbare samenwerking met alle partijen dit scheepstransport in korte tijd tot stand kunnen brengen. Naast het transport van bulksuiker naar klanten op ons eigen groene gas, zetten we nu een flinke stap naar duurzamer bietentransport. Dat past naadloos bij het doel van Cosun Beet Company om de supply chain, van land tot klant, versneld te verduurzamen tot uiteindelijk CO2-neutraal. Mede dankzij de succesvolle pilot krijgen we van bedrijven diverse vragen over binnenvaarttransport. Dit onderstreept dat we op de goede weg zijn.”

bron: Cosun Beet Company,