Wegtransport heeft het druk, maar moeten scherp calculeren

Transport en logistiek draaien Op Volle Toeren

Wegtransporteurs zien de vraag in 2018 met gemiddeld 3,5% oplopen als gevolg van de goed draaiende Nederlandse economie. Vooral de bouw en detailhandel vervoeren meer. Ondanks de volle orderportefeuilles is het door forse kostenstijging de vraag of er onder de streep meer overblijft. Het aanhoudende personeelstekort kan een extra aanleiding zijn om scherpere keuzes in marge en winstgevendheid te maken

Transporteurs blijven op volle toeren draaien, sterk oplopende kosten risico

Bedrijven hebben weinig te klagen over de vervoersvraag, maar de kostenstijging is wel een punt van zorg. De kostenstijging kan dit jaar oplopen tot 5% door verhoging en introductie van een extra loonschrijf op basis van de CAO. Daar komt bij dat chauffeurs door de schaarste vaak bij het aannemen al hoger worden ingeschaald. Ook diesel is in de eerste helft van 2018 aan de pomp al gemiddeld al zo’n 6% duurder geworden. De tarieven stijgen als antwoord daarop wel, maar doordat de kostenstijging zo hoog uitvalt, lijkt slechts een deel hiervan doorberekend te kunnen worden. Dit is opvallend, want met de drukte zou de onderhandelingsmacht groter moeten zijn. Het groeide aantal ZZP-ers dat vooral een goede boterham verdient door binnen de grenzen meer uren te maken, verklaart dit deels.
Chauffeurstekort loopt in 2018 naar verwachting verder op

Het chauffeurstekort blijft een knelpunt. Er zijn grote internationale bedrijven die hierdoor trucks langs de kant hebben staan. De vacaturegraad voor chauffeurs heeft het hoogste niveau sinds de piek van 2008 bereikt en het aantal vacatures zal naar verwachting in 2018 en 2019 niet afnemen. Dit maakt werkgeversmarketing en werving van voldoende personeel een van de grote uitdagingen.

Bron. ING