Werkgevers willen vooral afspraken vooruit schuiven

 

Op 14 december heeft CNV Vakmensen weer gesproken met de werkgevers in het beroepsgoederenvervoer. Het overleg van 5 november strandde met de wens van de werkgevers om de cao weer ongewijzigd te verlengen voor 2021. Zou er toch nog wat in het vat zitten net voor de Kerst?

De cao ongewijzigd verlengen?
Op 5 november heeft CNV Vakmensen klip en klaar aangegeven dat dit wat het CNV betreft niet gaat gebeuren. Ruim een week geleden kregen we weer een uitnodiging om in gesprek te gaan. De werkgevers hadden toch nog wat ruimte gevonden.

Covid omstandigheden blijven
Tijdens dit overleg werd in de media al druk gespeculeerd over de inhoud van de geplande toespraak van de Minister-President. De verwachting blijft dat de Covid-19 pandemie – en dan met name de maatregelen om deze te beteugelen-  zijn wissel blijft trekken op de  maatschappij en het werk. Vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers blijven wel van mening en verwachtingen verschillen wat dat voor de winstgevendheid van bedrijven en de arbeidsvoorwaarden van werknemers betekent.Kerstcadeautje
De werkgeversvertegenwoordigers van TLN en de VVT willen nu de cao simpelweg verlengen met een paar wijzingen. Hieronder begrepen:

  • een studie naar de mogelijkheid tot een collectieve regeling om eerder stoppen met werken mogelijk te maken;
  • een afspraak om al voor de zomer van 2021 de onderhandelingen te starten voor een gemoderniseerde cao per 2022;
  • wat afspraken over de arbeidsomstandigheden voor chauffeurs op het vlak van standairco’s, standkachels en rolcontainers;
  • loonsverhoging van 1,5% per 1 juli 2021 uitgaande van een cao van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en
  • de 40 uursgarantie per week te wijzigingen in een 160 uurs garantie per periode van vier weken waarbij de overwerkregeling van kracht blijft bij meer dan 40 uur per week.

Te veel verslechteringen – te weinig verbeteringen
CNV Vakmensen is blij dat werkgevers op een aantal punten tegemoetkomen aan voorstellen waar CNV Vakmensen zich al jaren hard voor maakt. Denk aan ‘het op tijd om tafel gaan’ en concrete afspraken om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Echter voor het overgrote deel blijft het te vaag, te weinig en te laat. Kijk maar naar de voorgestelde loonstijging. 1,5% loonsverhoging per 1 juli 2021 voor de helden die Nederland bevoorraden en al sinds 1 januari 2020 op de 0-lijn zitten.  Met dit loonbod over de laatste 6 maanden van 2021 blijf je er in koopkracht op achteruit boeren. Dat kunnen we dan ook geen verbetering noemen.

Wat dan wel?
Na een paar schorsingen trokken werkgevers het voorstel om de 40 uurs garantie om te zetten in een garantie voor 160 uur per 4 weken in.
Werkgevers spreken de intentie uit om over eerder stoppen met werken ook cao afspraken te willen maken.
Werkgevers verhogen hun loonbod per 1-7-2021 naar 1,75%.
Het blijft te weinig om daar nu afspraken over te kunnen maken.
Het overleg is geschorst zodat er overleg met de achterban gehouden kan worden.

Na het overleg met de achterban gaan we kijken wanneer op welke manier we het cao overleg kunnen vervolgen. Door de lock down wordt het erg moeilijk om dat in een vergaderzaal te doen.

Tjeerd Orie en Tjitze van Rijssel,
bestuurders CNV Vakmensen

Bron:CNV Vakmensen