Zomerrijverbod Frankrijk 2022

Frankrijk: Zomerrijverbod voor voertuigen en voertuigcombinaties met een toegestane maximum massa van meer dan 7,5 ton op enkele

zaterdagen (de zogenoemde ‘zwarte zaterdagen’). Deze ‘zwarte zaterdagen’ zijn voor het jaar 2022: 9 juli, 23 juli, 30 juli, 6 augustus en 13 augustus. Op deze dagen geldt het extra rijverbod van 7.00 tot 19.00 uur. Het zondagsrijverbod start dan niet zaterdag om 22.00 uur maar twee uur later, dus om 24.00 uur